Επί των αριθμητικών τεχνικών Time-Marching και Finite-Volume επιλυόντων τρισδιάστατες εσωτερικές ροές

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια συγκριτική μελέτη των αριθμητικών τεχνικών Time-Marching του Denton και Finite-Volume του Σούλη επιλυόντων τρισδιάστατες ροέςσε εσωτερικούς χώρους. Η τεχνική Time-Marching επιλύει τις εξισώσεις Euler. Κατασκευάζεται ένα υπολογιστικό δίκτυο και οι μερικές διαφορικές εξισώσεις επιλύονται στο φυσικό χώρο ροής, χωρίς όμως να προ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σούλης Ι.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Β , Ιαν.-Μάρτ. 1987 ; τόμ. 7, τεύχ. 1 , σ. [81]-114
Λέξη-Κλειδί:Ρευστομηχανική
Αριθμητικές Μέθοδοι
Στροβιλομηχανές
Fluid Mechanics
Numerical Methods
Turbomachines
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620