Εκτίμηση Ημερήσιας Βροχόπτωσης Λεκάνης γιά Συνολική Προσομοίωση

Στην εργασία αυτή υποδεικνύεται μιά συνδυαστική τεχνική, παραπλήσιας μεθόδου Thiessen και διαθεσιμότητας βραχομετρικών σταθμών, για την εκτίμηση της μέσης ημερήσιας βροχής λεκάνης. Με την τεχνική αυτή διατηρείται η πραγματική δομή της βροχομετρικής πληροφορίας της λεκάνης, πράγμα που συνήθως απαιτούν τα προσδιοριστικά συνολικά μοντέλα. Η μέθοδος αξιοποιείται...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παναγούλια Δ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1990
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Απρ.- Ιούν. 1990 ; τόμ. 10, τεύχ. 2 , σ. [47]-64
Λέξη-Κλειδί:Υδρολογία
Βροχοπτώσεις
Μετεωρολογικοί Σταθμοί
Υδρολογικές Λεκάνες
Υδατικοί Πόροι
Προσομοίωση
Hydrology
Rainfalls
Meteorological Observatories
Rainfall Catch Basins
Water Resources
Simulation
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧΑ 1990/2