Ενα Μαθηματικό Μοντέλο της Διασποράς Δέσμης στην Κατώτερη Ατμόσφαιρα

Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη, στα πλαίσια της Υπολογιστικής Μηχανικής των Ρευστών, της διασποράς δέσμης στην κατώτερη ατμόσφαιρα. Παρουσιάζεται ένα μοντέλο του κατώτερου ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος, το οποίο επιλύεται αριθμητικά. Οι υπολογιζόμενες κατανομές των ταχυτήτων του ανέμου και των χαρακτηριστικών της ατμοσφαιρικής τύρβης χρησιμοποιούν...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος Α.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1989
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Β , Οκτ.- Δεκ. 1989 ; τόμ. 9, τεύχ. 4 , σ. [27]-62
Λέξη-Κλειδί:Μαθηματικά Μοντέλα
Οριακά Στρώματα
Κατώτερη Ατμόσφαιρα
Ρευστομηχανική
Ατμοσφαιρική Διάχυση
Mathematical Models
Boundary Layers
Lower Atmosphere
Fluid Mechanics
Atmospheric Diffusion
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧΒ 1989/4