Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Επιχειρήσεων του Τομέα Υπηρεσιών:Επισκόπηση Προβλημάτων και Μοντέλων

Στην εργασία αυτή γίνεται μιά επισκόπηση των προβλημάτων προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών, καθώς και των αντίστοιχων μοντέλων και τεχνικών επίλυσης. Τα προβλήματα ταξινομούνται σε προβλήματα προγραμματισμού υπηρεσιών και προβλήματα προγραμματισμού ημερών ανάπαυσης. Διερευνάται η σχέση των προβλημάτων προγραμματισμ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πατρικαλάκης Γ., Ξηρόκωστας Δ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1989
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Β , Ιαν.- Μάρτ. 1989 ; τόμ. 9, τεύχ. 1 , σ. [55]-81
Λέξη-Κλειδί:Ανθρώπινο Δυναμικό
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού
Manpower
Management
Manpower Scheduling
Γενική θεματική ενότητα:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο