Αναβάθμιση Λιγνίτη Μεγαλόπολης

Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται μία μέθοδος αναβάθμισης του λιγνίτη Μεγαλόπολης. Αρχικά εξετάσθηκε πόσο αποτελεσματική είναι η χρησιμοποίηση οξειδωτικών κατεργασιών με σκοπό την αποσταθεροποίηση και απομάκρυνση από το λιγνίτη των ανόργανων συστατικών καθώς και των θειούχων παραγώγων του. Κατόπιν διερευνήθηκε η δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης της επιτυγχανόμ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γιμουχόπουλος Κ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1991
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Γ , Ιαν.- Ιούν. 1991 ; τ. 11, τεύχ. 1-2 , σ. [29]-49
Λέξη-Κλειδί:Λιγνίτης
Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων
Οξείδωση
Επίπλευση
Lignite
Beneficiation
Oxidation
Flotation
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620