Παραπομπή APA

Κυριάκης Ν. (1993). Μέθοδος Ανάπτυξης του Προτύπου Οδήγησης Αστικής Περιοχής - Εφαρμογή για τη Θεσσαλονίκη. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Κυριάκης Ν. Μέθοδος Ανάπτυξης του Προτύπου Οδήγησης Αστικής Περιοχής - Εφαρμογή για τη Θεσσαλονίκη. Αθήνα, 1993.

Παραπομπή MLA

Κυριάκης Ν. Μέθοδος Ανάπτυξης του Προτύπου Οδήγησης Αστικής Περιοχής - Εφαρμογή για τη Θεσσαλονίκη. Αθήνα, 1993.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.