Μέθοδος Ανάπτυξης του Προτύπου Οδήγησης Αστικής Περιοχής - Εφαρμογή για τη Θεσσαλονίκη

Παρουσιάζεται η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για τον προσδιορισμό του προτύπου οδήγησης αστικής περιοχής. Το πρότυπο αναπτύσσεται με βάση καταγραφές ταχύτητας σε επιλεγμένους δρόμους της περιοχής. Η επιλογή των δρόμων γίνεται με κριτήριο τη σημαντικότητά τους, που προσδιορίζεται από στοιχεία κυκλοφοριακού φόρτου. Η επεξεργασία των καταγραφών ταχύτητας γίνεται...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κυριάκης Ν., Νάκος Χ. Φ., Πάττας Κ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1993
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Απρ.- Ιούν. 1993 ; τόμ. 13, τεύχ. 2 , σ. [7]-26
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Πρότυπο Οδήγησης
Οχήματα
Καυσαέρια
Κυκλοφοριακός Φόρτος
Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Αστικές Περιοχές
Κυκλοφοριακή Τεχνική
Μετρήσεις
Driving Pattern
Vehicles
Exhaust Gases
Traffic Volume
Air Pollution
Urban Areas
Traffic Engineering
Measurements
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Περιγραφή τεκμηρίου:Εκτεταμένη αγγλική περίληψη
Φυσική περιγραφή:εικ., πίν.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.: σ. 24
Περίληψη:Παρουσιάζεται η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για τον προσδιορισμό του προτύπου οδήγησης αστικής περιοχής. Το πρότυπο αναπτύσσεται με βάση καταγραφές ταχύτητας σε επιλεγμένους δρόμους της περιοχής. Η επιλογή των δρόμων γίνεται με κριτήριο τη σημαντικότητά τους, που προσδιορίζεται από στοιχεία κυκλοφοριακού φόρτου. Η επεξεργασία των καταγραφών ταχύτητας γίνεται με βάση τη φιλοσοφία του στοιχείου κίνησης. Το πρότυπο οδήγησης που προκύπτει είναι μορφής ανάλογης του Ευρωπαϊκού Αστικού Κύκλου. Η εφαρμογή της μεθόδου για την περιοχή της Θεσσαλονίκης απέδειξε ότι το πρότυπο οδήγησης της περιοχής διαφοροποιείται σημαντικά από τον Ευρωπαϊκό Αστικό Κύκλο. Αποδείχθηκε ότι στους δρόμους της περιοχής Θεσσαλονίκης μπορούν να αναγνωρισθούν τρεις ζώνες πρακτικά σταθερού κυκλοφοριακού φόρτου και ότι η μέση ταχύτητα κίνησης στους δρόμους μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα με τον κυκλοφοριακό φόρτο. (ΣΥ).
Μεταφρασμένη περίληψη:A method to develop the driving pattern of an urban area is presented. The driving pattern is based on real time speed recordings on selected roads of the area. Road selection is based on the significance of the roads, calculated using traffic load data. Speed recording are evaluated with a modified least square method, based on the motion module concept. The resulting driving pattern has a form similar to that of the European Urban Cycle. Application of the method in the urban area of Thessaloniki proved that the city mean speed is 31,5eng