Ο Ρόλος των Ολοκληρωμένων Μοντέλων στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

Η "ολοκλήρωση" των περιβαλλοντικών μοντέλων αποτελεί δομική και λειτουργική αναγκαιότητα για την ανάλυση και αξιολόγηση των αλλαγών που προκαλούνται στο περιβάλλον από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού Προγραμματισμού, τα ολοκληρωμένα Περιβαλλοντικά Μοντέλα (ΟΠΜ) συμβάλλουν στην άμβλυνση της σύγκρουσης μεταξύ των οικονο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Φραντζή Μ., Γιαουτζή Μαρία
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1993
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Ιούλ.- Σεπτ. 1993 ; τόμ. 13, τεύχ. 3 , σ. [283]-305
Λέξη-Κλειδί:Περιβάλλον
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
Μοντέλα
Environment
Environmental Planning
Models
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧΑ 1993/3