Μεθοδολογία Κατασκευής Πιλοτικής Μονάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης

Η παρούσα εργασία προτείνει τη μεθοδολογία κατασκευής μιας πιλοτικής μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης μέσω της μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας ενός συστήματος ανακυκλοφορίας ρευστοστερεών κλινών ψυχρής ροής. Οι μικροί χρόνοι επαφής μεταξύ καταλύτη και τροφοδοσίας και η εξάλειψη του φαινομένου της αναστροφής της πίεσης επιτεύθηκαν χρησιμοποιώντας αντιδραστήρ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ιατρίδης Δ., Κωτούλας Κ., Βασάλος Ι.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1993
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Γ , Ιούλ.- Δεκ. 1993 ; τόμ. 13, τεύχ. 3-4 , σ. [23]-44
Λέξη-Κλειδί:Χημική Τεχνολογία
Χημικοί Αντιδραστήρες
Πυρόλυση
Κατάλυση
Αντιδραστήρες Ρευστοστέρεης Κλίνης
Chemical Technology
Chemical Reactors
Pyrolysis
Catalysis
Fluidized Bed Reactors
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο