Καταγραφή και παρακολούθηση περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών στην επαρχία Ναυπλίας του Ν.Αργολίδος με τη χρήση Γ.Σ.Π.και τηλεπισκόπησις

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μαυραντζά Ουρανία.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1996
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ