Σχολές ομοταγείς προς τα Τ.Ε.Ι. και αξιολόγηση των αντίστοιχων τίτλων τους (συμπεράσματα και συνοπτική παρουσίαση)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΠΘ
Κατηγορία Υλικού: Φυλλάδιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΙΤΕ Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας , 1995
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: Φ3225