Θεσμοί, μέθοδοι και διαδικασίες άσκησης βιομηχανικής πολιτικής (1991 : Αθήνα)

Η εργασία αυτή αποτελεί τα πρακτικά των εισηγήσεων του συμποσίου που διοργάνωσε το ΤΕΕ με τίτλο "Θεσμοί, Μέθοδοι και Διαδικασίες Ασκησης Βιομηχανικής Πολιτικής". Περιλαμβάνει εισηγήσεις με θέματα:Βιομηχανική Πολιτική στην ΕΟΚ, Διαμόρφωση βιομηχανικής πολιτικής, Διεθνής εξειδίκευση της Ελληνικής βιομηχανίας, Πολιτική για την βιοτεχνία, Περιβαλλοντι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Θεσμοί,μέθοδοι και διαδικασίες άσκησης βιομηχανικής πολιτικής Πρακτικά, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1991
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανικές Επενδύσεις
Αναπτυξιακά Κίνητρα
Βιομηχανία
Βιομηχανική Πολιτική
Περιβάλλον
Οικονομία
Δημόσιος Τομέας
Ενέργεια
Τεχνολογικά Πάρκα
Βιομηχανική Ανάπτυξη
Ανάπτυξη
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1216