Επίδραση των χαρακτηριστικών των ισχυρών σεισμικών δονήσεων στην συμπεριφορά κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος

Η παρούσα εργασία εξετάζει την επίδραση της χρονικής διάρκειας της ισχυράς φάσης του σεισμού και της ενεργειακής του περιεκτικότητας, στην απόκριση μιάς τετραόροφης πλαισιακής κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα. Επιπλέον διερευνάται η επίδραση αυτών των ιδιαιτέρων σεισμικών χαρακτηριστικών στις απαιτήσεις πλαστιμότητας στα άκρα των δοκών και των υποστηλωμάτω...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Βασιλειάδης Λ., Ελένας Αναξαγόρας, Λιώλιος Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (11ο : 1994 : Κέρκυρα) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Πλαίσια
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Σεισμική Φόρτιση
Πλαστιμότητα
Σεισμοί
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1393.2

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 496

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 165

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.183406 Ε

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 694