Νέες αντιλήψεις, τεχνολογίες και υλικά για τη συντήρηση και διαχείριση ιστορικών πόλεων και συνόλων (4ο:1997:Ρόδος, Ελλάδα) Πρακτικά

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: International symposium on the conservation of monuments in the Mediterranean, International Group on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin (I.G.C.M.M.), Community of Mediterranean Univ., ΕΜΠ, European Commission - Directorate General X, Intern. Centr. of Mediterranean Studies, Νομαρχία Δωδεκανήσου, Δήμος Ρόδου, ΤΕΕ - Τμ. Δωδεκανήσου
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΤΕΕ , 1997
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ