Συμπεράσματα από την 36η Σύνοδο της Διεθνούς Οργάνωσης Μεγάλων Ηλεκτρικών Δικτύων Υψηλής Τάσης GIGRE (28 Νοεμ. 1996 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Συμπεράσματα από την 36η σύνοδο της διεθνούς οργάνωσης CIGRE μεγάλων ηλεκτρικών δικτύων υψηλής τάσης (Ημερίδα), ΤΕΕ, CIGRE Ελληνικό Τμήμα
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1996
Λέξη-Κλειδί:GIGRE
Δίκτυα Υψηλής Τάσης
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1631
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη