Δείκτες ποιότητας - Μηχανισμός παρακολούθησης και συνεχούς βελτίωσης ενός συστήματος ποιότητας (1997 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ζούμπος Γιώργος Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Κύκλος διαλέξεων Τυποποίησης (Διαλέξεις)
Κατηγορία Υλικού: Διάλεξη
Γλώσσα: Ελληνικά
Πηγή:Κύκλος διαλέξεων Τυποποίησης (1997 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΜΕ Τυποποίησης & Ευρωκωδίκων
Λέξη-Κλειδί:Διασφάλιση Ποιότητας
Ελεγχος Ποιότητας
Συστήματα Ποιότητας
Δείκτες Ποιότητας
Γενική θεματική ενότητα:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του κύκλου διαλέξεων

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1650
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 4
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 408
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 248
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 297
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 900
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη