Η σημερινή κατάσταση των ιδιωτικών υποσταθμών μέσης τάσης. Προτάσεις για βελτιώσεις

Επιδίωξη της ομάδας εργασίας είναι να κατασκευάζονται, παραλαμβάνονται, λειτουργούν και να συντηρούνται οι Ιδιωτικό Υποσταθμοί Μέσης τάσης ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια ανθρώπων και περιουσιακών στοιχείων, η ευρυθμία και η αξιοπιστία της λειτουργίας, η μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής, η οικονομία σε όλα τα στάδια, η εξοικονόμηση ενέργειας και η αλληλεπίδρ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Δαλαβάγκας Δ., Κώττας Δ., Σαββόπουλος Β., Σαμοϊλης Βασίλης, Σουλινάρης Γ.Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - ΕΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1996
Λέξη-Κλειδί:Ηλεκτρικοί Υποσταθμοί Μέσης Τάσης
Μέση Τάση
Μετασχηματιστές
Γείωση
Μονωτικά Λάδια
Πυροπροστασία
Διεθνείς Κανονισμοί
Εξαφθοριούχο Θείο
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο