Μελέτη εναρμόνισης του νομικού πλαισίου εκτέλεσης των δημοσίων έργων με την Κοινοτική Νομοθεσία Εισαγωγή. Νομικό πλαίσιο. Σύγκριση-διαφοροποίηση από τον Ν.1418/84. Σύγκριση ορολογίας-ορισμών. Πεδίο εφαρμογής (Π.Δ.23/93). Διαδικασίες ανάθεσης (Π.Δ. 23/93). Γενικές επισημάνσεις (Π.Δ.23/93). Προτάσεις

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τη διατύπωση προτάσεων για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας για τα δημόσια έργα στην κοινοτική νομοθεσία. Περιλαμβάνει μία συγκριτική παρουσίαση του Ν.1418/84 και του ΠΔ 23/93, με το οποίο έχουν εναρμονισθεί στο εθνικό δίκαιο οι μέχρι τότε ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες (71/304, 71/305, 72/277 & 78/669). Η συγκριτι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πολυχρονάκος Π., Γεωργιάδου Μ., Νεβέσκαλος Ν., Ματρακίδης Ι., Βρεττός Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1995
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Εργα
Νομοθεσία
Κοινοτικές Οδηγίες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1624
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available