Βιομηχανία και περιβάλλον Τα νέα θεσμικά εργαλεία συμβατότητας μέσω της περιβαλλοντικής διαχείρισης και του οικολογικού ελέγχου

Η μελέτη αναφέρεται στο Κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου EMAS, καθώς και στο θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τις αρχές και τον τρόπο λειτουργίας του. Γίνεται επίσης αναφορά στην εμπειρία άλλων κρατών-μελών της ΕΕ από την εφαρμογή του EMAS και περιγράφονται το περιεχόμενο, οι στόχοι και οι προϋποθέσεις του ECO-AUDIT καθώς και τα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Δεληγιάννης Φωκίων, Κωνσταντινίδης Σ., Οικονομίδης Δ., Παναγόπουλος Π., Σκορδίλης Αδαμάντιος Δ., Τσαραπατσάνης Ν., Φιλιππαίου Μαρ, Θεοχάρη Χριστίνα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - ΜΕ Οικολογίας & Περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1997
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανία
Βιομηχανική Ρύπανση
Οικολογία
Ελεγχος Ποιότητας
Προστασία Περιβάλλοντος
Υγιεινή Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Κανονισμός EMAS
Οικολογικός Ελεγχος
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1651
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available