Παραπομπή APA

Δεληγιάννης Φωκίων. (1997). Βιομηχανία και περιβάλλον: Τα νέα θεσμικά εργαλεία συμβατότητας μέσω της περιβαλλοντικής διαχείρισης και του οικολογικού ελέγχου. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Δεληγιάννης Φωκίων. Βιομηχανία και περιβάλλον: Τα νέα θεσμικά εργαλεία συμβατότητας μέσω της περιβαλλοντικής διαχείρισης και του οικολογικού ελέγχου. Αθήνα, 1997.

Παραπομπή MLA

Δεληγιάννης Φωκίων. Βιομηχανία και περιβάλλον: Τα νέα θεσμικά εργαλεία συμβατότητας μέσω της περιβαλλοντικής διαχείρισης και του οικολογικού ελέγχου. Αθήνα, 1997.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.