Αναθεώρηση του νέου κανονισμού για τη μελέτη και κατασκευή έργων σκυροδέματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Βουδικλάρης Θεόδωρος, Κωστίκας Χ., Πλάκας Α., Χρονόπουλος Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1997
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Δομικά Εργα
Στατική Ανάλυση
Κανονισμός Εργων Σκυροδέματος
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1675
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available