Παραπομπή APA

(1996). Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές (3η.). Αθήνα: ΕΛΙΝΥΑΕ Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

Παραπομπή Chicago Style

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές. 3η. Αθήνα: ΕΛΙΝΥΑΕ Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, 1996.

Παραπομπή MLA

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές. 3η. Αθήνα: ΕΛΙΝΥΑΕ Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, 1996.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.