Παραπομπή APA

(1990). Η εκπαίδευση Πολιτικών Μηχανικών και η συμβολή τους στην ανάπτυξη της χώρας(1990:Ρίο,Πάτρα): Στα πλαίσια του προγράμματος μελέτες και έρευνες για την ανάπτυξη και βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πάτρα: ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΠΜ.

Παραπομπή Chicago Style

Η εκπαίδευση Πολιτικών Μηχανικών και η συμβολή τους στην ανάπτυξη της χώρας(1990:Ρίο,Πάτρα): Στα πλαίσια του προγράμματος μελέτες και έρευνες για την ανάπτυξη και βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πάτρα: ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΠΜ, 1990.

Παραπομπή MLA

Η εκπαίδευση Πολιτικών Μηχανικών και η συμβολή τους στην ανάπτυξη της χώρας(1990:Ρίο,Πάτρα): Στα πλαίσια του προγράμματος μελέτες και έρευνες για την ανάπτυξη και βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πάτρα: ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΠΜ, 1990.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.