Η εκπαίδευση Πολιτικών Μηχανικών και η συμβολή τους στην ανάπτυξη της χώρας(1990:Ρίο,Πάτρα) Στα πλαίσια του προγράμματος μελέτες και έρευνες για την ανάπτυξη και βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Η εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών και η συμβολή της στην ανάπτυξη της χώρας πρακτικά διημερίδας, Παν. Πατρών - Τμ. ΠΜ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα : ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΠΜ , 1990
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Παρόμοια τεκμήρια