Ταξινόμηση, χαρτογράφηση και αξιολόγηση των γαιών της χώρας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Νάκος Γ.
Συλλογικό Έργο: Υπ. Γεωργίας, ΕΘΙΑΓΕ
Κατηγορία Υλικού: Φυλλάδιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προιόντων , 1998
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: Φ 3353
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη