Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στην εταιρεία ηλεκτρισμού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χαμπάκης Μ., Πρωτονοτάριος Ε., Σπυράκης Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Το νέο θεσμικό πλαίσιο των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1998 1999 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Το νέο θεσμικό πλαίσιο των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας (1998 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, CIGRE-Ελλην. Επιτροπή
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάρτ.- Απρ. 1999 ; τεύχ. 2 , σ. 142-144
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Τηλεπικοινωνίες
Ηλεκτρική Ενέργεια
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο