Εδαφομηχανική θεμελιώσεις

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: ΛοµΙζος Αντώνιος
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΕΜΠ , 1975 (τ.1) 1981 (τ.2) 1983 (τ.3) 1987 (τ.4) 1985 (τ.5)
Όνομα μέρους:Το έδαφος θεμελιώσεων (τ.1)
Βοηθητικαί κατασκευαί και βοηθητικά μέσα (τ.2)
Συστήματα θεμελιώσεων (τ.3)
Ειδικά θέματα ειδικαί κατασκευαί (τ.4)
Εφαρμογαί (τ.5)
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ