Εξέλιξη του GSM προς τα συστήματα τρίτης γενιάς (UMTS)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γεωργόπουλος Ιωάννης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Κινητές επικοινωνίες (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Πηγή:Κινητές επικοινωνίες (1998 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕΕ Ηλεκτρονικών Μηχ. & Μηχ. Πληροφορικής, ΠΣΔΜ ΟΤΕ
Λέξη-Κλειδί:Συστήματα Κινητής Τηλεφωνίας
Σύστημα UMTS
Σύστημα GSM
Γενική θεματική ενότητα:ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1690

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 420

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: M 267

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 384.53 Κ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 924