Παραπομπή APA

Ζώρζος Γρ. Περί τεχνικών Μεγάλου Αλεξάνδρου: στοιχεία από βιβλία παπύρους επιγραφές όστρακα. Αθήνα: ΤΕΕ.

Παραπομπή Chicago Style

Ζώρζος Γρ. Περί τεχνικών Μεγάλου Αλεξάνδρου: στοιχεία από βιβλία παπύρους επιγραφές όστρακα. Αθήνα: ΤΕΕ.

Παραπομπή MLA

Ζώρζος Γρ. Περί τεχνικών Μεγάλου Αλεξάνδρου: στοιχεία από βιβλία παπύρους επιγραφές όστρακα. Αθήνα: ΤΕΕ.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.