Παραπομπή APA

(1996). Μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις στον ιστό της πόλης (1996:Αθήνα): Πρακτικά συνεδρίου. Αθήνα: ΕΜΠ.

Παραπομπή Chicago Style

Μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις στον ιστό της πόλης (1996:Αθήνα): Πρακτικά συνεδρίου. Αθήνα: ΕΜΠ, 1996.

Παραπομπή MLA

Μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις στον ιστό της πόλης (1996:Αθήνα): Πρακτικά συνεδρίου. Αθήνα: ΕΜΠ, 1996.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.