Κύκλος διαλέξεων Τυποποίησης (2ος : 1998 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Κύκλος διαλέξεων Τυποποίησης, ΤΕΕ - ΜΕ Τυποποίησης & Ευρωκωδίκων
Κατηγορία Υλικού: Διάλεξη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1998
Λέξη-Κλειδί:Τυποποίηση
Διασφάλιση Ποιότητας
ISO 9000
Συστήματα Ποιότητας
Σήμανση CE
Γενική θεματική ενότητα:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα των διαλέξεων

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1696
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 459
Μ 459
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 556
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη