Η Εμπορευματοποίηση στον αθλητισμό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες (1992:Αρχαία Ολυμπία) Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, τριακοστή δευτέρα σύνοδος

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Η Εμπορευματοποίηση στον αθλητισμό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ΔΟΑ
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [Αθήνα : Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ)
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΔΙΑΦΟΡΑ

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: 796.48 Δ

ΤΕΕ-ΚΕΡ Κέρκυρας - Βιβλιοθήκη Κέρκυρας

Ταξιθετικός Αριθμός: 796.48 ΔΙΕ
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη