Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων που επηρεάζουν υγροτόπους

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αναγνωστοπούλου Μ. (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη : ΕΚΒΥ
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 577.6 Α

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Φ 66

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: 574.526325 ΑΝΑ

ΤΕΕ-Ηπείρου - Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Ταξιθετικός Αριθμός: 577.6Α

ΤΕΕ-ΚΕΡ Κέρκυρας - Βιβλιοθήκη Κέρκυρας

Ταξιθετικός Αριθμός: 577.6 ΑΝΑ
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 574.526325 ΑΝΑ
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Κεντρ. & Νότιας Πελοποννήσου - Βιβλιοθήκη Τρίπολης

Ταξιθετικός Αριθμός: 577.6 Α
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Μαγνησίας - Βιβλιοθήκη Βόλου

Ταξιθετικός Αριθμός: 577.6 Α
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη