Μελέτη για την επίλυση της στάθμευσης στην Πάτρα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μάλαμας Κ., Παπαδιώτης Γ., Τσεπενέκας Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Παν. Πατρών - Τμ. ΠΜ
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 1985
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: 388.3 Μ