Διερεύνηση αιτιών αστοχίας επιχωμάτων με την βοήθεια στατικού πενετρομέτρου

Στο παρόν παρουσιάζεται, ο τρόπος διερευνήσεως των αιτίων αστοχίας επιχωμάτων της Ε.Ο. Σερρών-Δράμας, που έγινε με την βοήθεια στατικού πενετρομέτρου.(ΣΥ)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Διδασκάλου Γεώργιος
Συλλογικό Έργο: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής, ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (3ο : 1997 : Πάτρα) : Πρακτικά Proceedings vol. 1 / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕθ . τ. 1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Οδοποιία
Επιχώσεις
Αστοχίες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου