Η εφαρμογή της μεθόδου κοπής λεπτού δείγματος στη συσκευή άμεσης διάτμησης για τον προσδιοροσμό της παραμένουσας διατμητικής αντοχής στην κατολίσθηση της Μαλακάσας

Μία από τις πιο σημαντικές κατολισθήσεις που σημειώθηκαν στον Ελλαδικό χώρο είναι η κατολίσθηση της Μαλακάσας. Στα πλαίσια της διερεύνησής της, δύο δείγματα από την επιφάνεια ολίσθησης χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της παραμένουσας διατμητικής αντοχής, εφαρμόζοντας την μέθοδο κοπής λεπτού δείγματος στην συσκευή άμεσης διάτμησης. Στο άρθρο παρουσιάζον...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Chandler R., Σκέμπας Μ., Σχινά Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (3ο : 1997 : Πάτρα) : Πρακτικά Proceedings vol. 1 / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕθ . τ.1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Κατολισθήσεις
Βραχώδη Πρανή
Διάτμηση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1642.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 82

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 542

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 542

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.1506 Π

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 879