Τραβερτινώδης και γκρίζος τριαδικός ασβεστόλιθος.Δύο υλικά ευρέως χρησιμοποιηθέντα σε μνημεία της Αττικής.Επίδραση φθοράς απο υδρογονάνθρακες

Ο γκρίζος τριαδικός ασβεστόλιθος και ο τραβερτινώδης ασβεστόλιθος είναι δύο υλικά που βρίσκονται συνήθως στα κατώτερα τμήματα των μνημείων της Αττικής και υπόκεινται στη δράση του νερού που περιέχει ουσίες, όπως οι υδρογονάνθρακες, που μελετώνται στην εργασία αυτή. Με μία πειραματική μεθοδολογία εκτελέσαμε σειρά προσομοιώσεων προσβολής πετρωμάτων από νερό κ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κατσίνης Δ., Καϊλή Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (3ο : 1997 : Πάτρα) : Πρακτικά Proceedings vol. 1 / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕθ . τ. 1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ασβεστόλιθος
Μνημεία
Υδρογονάνθρακες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1642.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 82

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 542

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 542

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.1506 Π

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 879