Θεμελίωση μεσοβάθρων της νέας οδικής γέφυρας ισθμού Κορίνθου

Το ενημερωτικό ετούτο άρθρο δίνει μιάν αδρή περιγραφή της νέας διπλής γέφυρας του Ισθμού, με έμφαση στα γεωτεχνικά προβλήματα θεμελιώσεως των μεσοβάθρων και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσθηκαν. Επιλέχθηκε θεμελίωση μέσω φρεάτων διαμέτρου 6 m και ύψους 20 m, υπολογισμένων να αντιμετωπίσουν όχι μόνον τα στατικά φορτία της ανωδομής αλλά και τις «μακροχρόνι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γκαζέτας Γιώργος, Λουκάκης Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (3ο : 1997 : Πάτρα) : Πρακτικά Proceedings vol. 1 / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕθ . τ. 1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Γέφυρες
Θεμελιώσεις
Αντιστηρίξεις
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Φυσική περιγραφή:τ. 1, σ. 171-178 : σχ., πίν.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.: σ.178
Περίληψη:Το ενημερωτικό ετούτο άρθρο δίνει μιάν αδρή περιγραφή της νέας διπλής γέφυρας του Ισθμού, με έμφαση στα γεωτεχνικά προβλήματα θεμελιώσεως των μεσοβάθρων και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσθηκαν. Επιλέχθηκε θεμελίωση μέσω φρεάτων διαμέτρου 6 m και ύψους 20 m, υπολογισμένων να αντιμετωπίσουν όχι μόνον τα στατικά φορτία της ανωδομής αλλά και τις «μακροχρόνιες» σεισμικές δυνάμεις, ακόμη μετά από υποθετική αποκόλληση σφήνας του φυσικού πρανούς, με κλίση 4(V):3(H) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου.(ΣΥ)
Μεταφρασμένη περίληψη:This informative paper briefly describes the new Korinth canal twin bridges with emphasis on geotechnical problems and solutions associated with pier foundation design and construction. The foundation, consisting of circular concrete blocks 6 m in diameter and 20m high, is designed to carry both static and long-term seismic loads even after a hypothetical slope failure on a 4(V):3(H) plane according to the design specifications.(AU)
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)