Ειδικές γεωτεχνικές εργασίες στο οικόπεδο ανέγερσης μεγάρου της "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ" στο Βόλο

Στην παρούσα ανακοίνωση αναλύονται οι ιδιαιτερότητες, τα προβλήματα και η λύση που τελικά εφαρμόστηκε στο έργο αντιστήριξης και στεγάνωσης των υπόγειων χώρων του κτιρίου. Η εν λόγω κατασκευή αποφασίστηκε τελικά να γίνει με τη μέθοδο «TOP-DOWN». Ετσι η μεν αντιστήριξη της περιμέτρου εξασφαλίστηκε με έγχυτα διαφράγματα βάθους 30,00 μ. η δε θεμελίωση της κοιτόσ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Λεβέντης Ε., Ριζόπουλος Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (3ο : 1997 : Πάτρα) : Πρακτικά Proceedings vol. 1 / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕθ . τ.1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Τράπεζες
Υπόγειες Κατασκευές
Αντιστηρίξεις
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1642.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 82

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 542

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 542

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.1506 Π

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 879