Ενόργανη παρακολούθηση και ανάλυση της συμπεριφοράς κυκλικού διαφραγματικού τοίχου στην περιοχή του λιμένος Θεσσαλονίκης

Στην εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των επιτόπου μετρήσεων των παραμορφώσεων σε ένα κυκλικό διαφραγματικό τοίχο, ο οποίος αντιστήριξε μια εκσκαφή βάθους 9.00m στα χαλαρά εδάφη της περιοχής του λιμένος της Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα αριθμητικών προσομοιώσεων του προβλήματος με τη μέθοδο των πεπερασμένων...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αναγνωστόπουλος Χ., Γεωργιάδης Μιχάλης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (3ο : 1997 : Πάτρα) : Πρακτικά Proceedings vol. 1 / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕθ . τ. 1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Αντιστηρίξεις
Θεμελιώσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1642.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 82

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 542

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 542

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.1506 Π

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 879