Σταθμοί ανοικτού ορύγματος,ΜΕΤΡΟ Αθήνας Επιτόπου μετρήσεις και αντίστροφες αναλύσεις

Στο άρθρο δίδεται αδρή περιγραφή : (α) των προβλημάτων στην αξιόπιστη πρόβλεψη των μηχανικών ιδιοτήτων των εδαφικών υλικών (αθηναϊκού σχιστόλιθου) (β) του συστήματος ενόργανης παρακολούθησης της συμπεριφοράς των αγκυρουμένων πασσαλοτοίχων αντιστηρίξεως δύο σταθμών του ΜΕΤΡΟ και (γ) της μεθόδου «αντίστροφης» ανάλυσης των εν λόγω πασσαλοτοίχων, στις οποίες οι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Λουκάκης Κ., Γκαζέτας Γιώργος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (3ο : 1997 : Πάτρα) : Πρακτικά Proceedings vol. 1 / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕθ . τ. 1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Μετρό
Αντιστηρίξεις
Υπόγειες Κατασκευές
Θεμελιώσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου