Γενική υδρογεωλογία

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σούλιος Γεώργιος Χ.
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη : University Studio Press Α.Ε. , 1986
Όνομα μέρους:Επιφανειακή υδρολογία Β. Αποθήκευση και κατανομή του υπόγειου νερού Γ. Οι ροές του υπόγειου νερού (τ.1)
Ροή του υπόγειου νερού προς τα υδρομαστευτικά έργα (τ.2)
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.46 Σ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.49 ΣΟΥ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη