Νέος ελληνικός κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος (1998 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Νέος ελληνικός κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος (Ημερίδα), ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1998
Λέξη-Κλειδί:Σκυρόδεμα
Ετοιμο Σκυρόδεμα
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Αδρανή Υλικά
Τσιμέντο
Εργοταξιακό Σκυρόδεμα
Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας