Μελέτη και στατιστική επεξεργασία των βλαβών του Αιγίου στο σεισμό της 15/6/1995

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γεωργοπούλου Μαρία
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Παν. Πατρών - Τμ. ΠΜ
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 1998
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ