Ανάλυση ευστάθειας και δυναμική συμπεριφορά σε C.S.T.R. ισοθερμοκρασιακό αντιδραστήρα, σύμφωνα με το πρότυπο του MONOD και ανταγωνιστική χημική κινητική

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παύλου Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 1989
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: 660 0