Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων στο Ν. Δράμας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κισσούδης Δημήτρης Ι.
Συλλογικό Έργο: Περιβαλλοντικά προβλήματα του Ν. Δράμας : Διημερίδα για το περιβάλλον, ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Μακεδονίας, ΓΕΩΤΕΕ Παράρτ. Ανατ. Μακεδονίας, ΤΕΔΚ Ν.Δράμας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Περιβαλλοντικά προβλήματα του Ν. Δράμας (1996 : Δράμα) : Διημερίδα για το περιβάλλον
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Εγγειοβελτιωτικά Εργα
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Προστασία Περιβάλλοντος
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1704

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 330

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 16

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.70094957 Π

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 937