Ανάλυση των χαρακτηριστικών ζήτηση της στάθμευσης στο κέντρο της Πάτρας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αννη Μ., Μωρακέα Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Παν. Πατρών - Τμ. ΠΜ
Άλλοι συγγραφείς: Μωρακέας Σ.
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 1986
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ