Φασματοσκοπία σύνθετης αντίστασης(A.C. impedance spectroscopy) για στερεούς καταλύτες εφαρμογή στα συστήματα -pt,air/Zr 02+8mole % Y203/air,Pt- Ag,air?Zr 02+8mole % Y203/air,ag-Au,air/Zr 02+8mole % Y203/air,Au

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κατσαπρίνη Μ., Μακρυγιάννη Ο., Σαββίδη Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 1990
Θέματα:

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: 660 Κ