Παραπομπή APA

(1997). Γεωλογία σηράγγων και υπόγειων έργων (1994 : Αθήνα): Εμπειρίες από τον ελληνικό χώρο. Αθήνα: Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία.

Παραπομπή Chicago Style

Γεωλογία σηράγγων και υπόγειων έργων (1994 : Αθήνα): Εμπειρίες από τον ελληνικό χώρο. Αθήνα: Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, 1997.

Παραπομπή MLA

Γεωλογία σηράγγων και υπόγειων έργων (1994 : Αθήνα): Εμπειρίες από τον ελληνικό χώρο. Αθήνα: Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, 1997.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.