Γεωλογία σηράγγων και υπόγειων έργων (1994 : Αθήνα) Εμπειρίες από τον ελληνικό χώρο

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Γεωλογία σηράγγων και υπόγειων έργων Εμπειρίες από τον ελληνικό χώρο Πρακτικά ημερίδας, Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία., Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας, ΕΙΕ Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία , 1997
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.193 Μ